AZL LABBET poskytuje služby v oblasti zkoušení stavebních materiálů, zkoušení stavebních konstrukcí. Předmětem činnosti jsou zejména zkoušky na betonových a železobetonových konstrukcích a materiálech pro jejich úpravu, ochranu a sanaci. Zkušební laboratoř provádí zkoušky v terénu i v laboratoři a to jak akreditované, v rozsahu dle přílohy Osvědčení o akreditaci, tak i zkoušky doplňkové, neakreditované.

Schmidtův tvrdoměr SUPER P.I.G. III Mikrometr

Vedle toho nabízí ZL LABBET i diagnostiku zejména betonových a zděných konstrukcí, návrhy sanačních opatření a poradenství v oblasti postupu realizace staveb a jejich sanací.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat..

Vlhkoměr Síta na sítový rozbor Bezdotykový teploměr