Management kvality

Příručka kvality zkušební laboratoře LABBET je na vyžádání k dispozici u manažera kvality.Ing. Milan Myška, Ph.D.

technický vedoucí ZL
manažer kvality

+ 420 702 136 567

myska@labbet.cz