AZL LABBET

Nová cesta 291/40, Praha 4

: 48028177

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.

vedoucí zkušební
laboratoře

+ 420 602 149 443

dohnalek@labbet.cz

Ing. Milan Myška, Ph.D.

technický vedoucí ZL
manažer kvality

+ 420 702 136 567

myska@labbet.cz

Jak se k nám dostanete?